Inloggen

Vertrouwens Contact Personen

De vertrouwenscontactpersoon (m/v) van AVV is er voor leden die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag, zoals:
- Agressie en geweld
- Seksuele intimidatie / ongewenste intimiteiten
- Pesten
- Discriminatie

De taken van een vertrouwenscontactpersoon:
- Het verzorgen van de eerste opvang van leden, die zijn lastig gevallen en hulp en/of advies nodig hebben.
- Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
- Bemiddelen tussen twee partijen / samen zoeken naar een oplossing.
- Het doorverwijzen naar een andere hulpverlenende instantie.
- Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
- Adviseren en ondersteunen van leidinggevende, zoals bestuur, scheidsrechters, trainers en leiders.
- Registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een vertrouwenscontactpersoon gaat altijd vertrouwelijk om met de informatie van leden. Er is een geheimhoudingsplicht. We hopen op deze manier de drempel voor onze leden zo laag mogelijk te houden.
Bij problemen: Aarzel niet en vraag hulp.

Samenstelling

Mart Peeters martpeeters@home.nl 0613422794 0774641803
Jacqueline Coenen jaccoenen@home.nl 0655874016 0774640646

Bewaking

De vertrouwens contactpersonen staan onde het gezag van de voorzitter.

Laatste opstelling

Zondag 24 september.
De Twed is vrij.

Hoofdsponsors


boems jeu cafe minten assurantien

Sponsoren

 

 • Erik Philipsen Bouw
 • van dijck en jenneskens bestratingen
 • Handje Gezond
 • Stucadoorsbedrijf Roeffen - Peeters
 • John Deere
 • Paul Rongen Elektro
 • Spar van den Beuken
 • Jan Minten Assurantiën
 • Cafe Boems Jeu
 • Cafetaria Hap en Stap
 • Henk Aarts
 • Derix Logistics

                                                                                                 Copyright © AVV America