Inloggen

Verzekering

Via de KNVB is een collectieve Ongevallen verzekering afgesloten die zowel voor alle leden alsmede ook niet leden geldt.

Verzekerde niet-leden kunnen zijn: vrijwilligers, jeugdspelers onder 6 jaar die nog geen KNVB lid zijn en ouders die het vervoer van en naar wedstrijden verzorgen. Voor zowel leden als niet-leden geldt dezelfde dekking en verzekerde bedragen.

Wanneer is deze verzekering geldig?

Tijdens activiteiten en/of tijdens de reis naar dergelijke activiteiten, zoals trainingen en wedstrijden, maar ook tijdens alle overige activiteiten die het algemeen belang van de vereniging dienen zoals vergaderingen etc.

Schade bij beoefening van sport en spel, door diefstal of vermissing van goederen zijn niet verzekerd.

De verzekering waar hier over gesproken wordt, dekt alleen schade die niet door de reguliere (eigen) verzekering gedekt wordt. M.a.w. dit is een aanvullende verzekering.

Verzekerde bedragen zijn:

 

Verzekerd geval

Verzekerd bedrag

     

A

Bij overlijden

€ 20.000

B1

Bij algehele invaliditeit: jonger dan 19 jaar

€ 75.000

B2

Bij algehele invaliditeit: ouder dan 19 jaar

€ 37.500

D1

Geneeskundige behandeling

€      500

D2

Tandheelkundige behandeling

€   1.000

D1 en D2 zijn secundaire dekkingen, d.w.z. in eerste instantie dient de eigen verzekering aangesproken te worden. Niet gedekt is het  eigen risico van de particuliere verzekerde.

Om problemen te voorkomen verzoeken wij alle personen die kinderen/volwassenen in de auto naar wedstrijden, trainingen of andere activiteiten vervoeren, om niet meer personen mee te nemen dan de inzittendenverzekering toestaat.

Melding van een ongeval dient plaats te vinden door middel van een schademeldingsformulier dat verkrijgbaar is bij www.knvb.nl. Dit formulier kan worden verzonden aan Hienfeld Assuradeuren, Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam, t.a.v. afdeling Medisch Varia Schade.

Ook is er via KNVB een Collectieve aansprakelijkheidsverzekering (schade aan derden), hiervoor geldt een eigen risico van € 500,- per gebeurtenis. Deze verzekering geldt ook voor leden en niet-leden. Ook deze verzekering is secundair, d.w.z. in eerste instantie dient de eigen verzekering aangesproken te worden. Voor nadere informatie over beide verzekeringen is de KNVB site te raadplegen.

Melding van een schade, c.q. aansprakelijkstelling dient plaats te vinden bij brief aan Aon Nederland, t.a.v. F. Kappers, Postbus 12250,1100 AG Amsterdam, o.v.v. KNVB-100146/800.

Mochten er nog vragen zijn over verzekeringen, dan kunt u deze stellen aan:

Arjan Wijnhoven (penningmeester@avvamerica.nl)

Gerard Smuldersstraat 10, 5966 NT  America

06-43416505

Ook heeft gemeente Horst aan de Maas voor alle vrijwilligers een verzekering afgesloten. De onderstaande informatie is overgenomen van de site van gemeente Horst aan de Maas. 

Per 1 januari 2010 heeft de gemeente Horst aan de Maas de vrijwilligersverzekering bij de firma Raetsheren van Orden te Alkmaar afgesloten. Vrijwilligers uit de gemeente Horst aan de Maas die actief zijn ten behoeve van de samenleving zijn sindsdien automatisch verzekerd. Organisaties hoeven zich niet van te voren aan te melden.

In het zeer uitgebreide pakket zijn de volgende rubrieken verzekerd:

 • ongevallen en persoonlijke eigendommen voor vrijwilligers
 • bestuurdersaansprakelijkheid voor vrijwilligers
 • aansprakelijkheidvoor vrijwilligers en rechtspersonen
 • rechtsbijstand voor vrijwilligers
 • verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen

Vragen, informatie of schadeaanmelding

Vragen kunnen rechtstreeks gesteld worden bij Raetsheren van Orden, Postbus 1015 te 1810 KA Alkmaar, telefoon 072-5414151 (faxnummer 072-5408266). Op de site van Raetsheren van Orden (http://www.rhvo.nl/) vindt u o.a. het schadeaangifteformulier. Wilt u uw vragen per e-mail stellen dan kan dat via home@rhvo.nl. Graag altijd vermelden dat u verzekerd bent via de gemeente Horst aan de Maas.

Laatste opstelling

De competitie gaat beginnen!
Zondag 23 september

Hoofdsponsors

boems jeu cafe minten assurantien

Sponsoren

 

 • Paul Rongen Elektro
 • Cafe Boems Jeu
 • John Deere
 • Stucadoorsbedrijf Roeffen - Peeters
 • Spar van den Beuken
 • Erik Philipsen Bouw
 • Derix Logistics
 • Jan Minten Assurantiën
 • van dijck en jenneskens bestratingen
 • Cafetaria Hap en Stap
 • Handje Gezond
 • Henk Aarts

                                                                                                 Copyright © AVV America