Inloggen

Contributie

CONTRIBUTIE 2016-2017

Spelende leden
Alle leden dienen contributie te betalen met uitzondering van de ere-leden.
Sinds een aantal jaren werkt de voetbalclub voor de inning van de contributie evenals de financiële afwikkeling van de gele en rode kaarten met een automatische machtiging tot wederopzegging. Hierbij wordt de contributie automatisch in één termijn afgeschreven. De incasso vindt eind september plaats.
Indien een speler vindt dat hij een gele kaart of rode kaart in het belang van het team heeft gekregen, dient hij de vergoeding hiervoor zelf met de leiding van het betreffende elftal kort te sluiten. De kosten voor gele en/of rode kaarten worden niet door AVV betaald, maar zijn voor rekening van de speler.
Leden die geen automatische machtiging hebben afgegeven dienen de contributie voor 1 oktober te hebben voldaan op rekeningnummer NL83RABO0102503214 o.v.v. contributie.
Bij leden die geen incasso hebben en hun contributie niet voor 1 oktober hebben voldaan, wordt bij het opmaken van de contributiefactuur € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.

Nieuwe leden
Ieder nieuw lid krijgt een aanmeldingsformulier toegezonden / of kan dit downloaden van de website van AVV, wat tevens als machtigingsformulier voor de contributie en eventuele boetes voor gele en/of rode kaarten dient. De contributie wordt in één termijn afgeschreven, de boetes voor gele en/of rode kaarten worden periodiek ( december en juni ) afgeschreven.

Indeling
Een speler betaalt contributie voor de leeftijdsklasse, waartoe zij volgens de leeftijdsreglementen van de KNVB behoren. Dit betekent bijvoorbeeld dat een A-speler die bij de senioren speelt, de contributie betaalt voor de A- leeftijdsklasse. De hoogte van de contributie wordt elk jaar op de jaarvergadering vastgelegd. Bij wijziging van de contributie zal dit eerst aan de leden worden voorgelegd.

Contributie seizoen 2017 / 2018

 Senioren + Veteranen  € 162,-    Pupillen JO13  € 94,-
 Junioren JO19  € 128,-    Pupillen JO11  € 81,-
 Junioren JO17  € 116,-    Pupillen JO7 - 9  € 70,-
 Junioren JO15  € 104,-    Steunend lid  € 46,-
       Begunstiger  € 25,-

Leeftijdsgrenzen
Met ingang van seizoen 2017/2018 is de peildatum voor de indeling van de jeugd als volgt:
Team Geboren tussen: Team Geboren in of na:

Team Geboren in of na   Team Geboren in of na
JO19 2000   JO11 2008
JO17 2002   JO9 2010
JO15 2004   JO8 2011
JO13 2006   MP 2012

Meiden die uitkomen in de jongenscompetitie mogen maximaal een jaar ouder zijn.
Bij JO9 en lager gelden zowel voor jongens als meiden dezelfde leeftijdsgrenzen.
Meiden die twee jaar ouder zijn mogen niet in een lagere leeftijdsgroep uitkomen. Aan deze meiden wordt ook geen dispensatie verleend.

Korting contributie:

* Officieel in functie bij AVV
Leden met een officiële functie hebben recht op een korting van 50%. Dit geldt zowel voor spelende leden evenals voor steunende leden. Overzicht officieel in functie:
- trainers / leiders
- scheids- en grensrechters
- consul
- bestuursleden
- coördinatoren commissies
* Extra korting voor trainers die 2x per week training geven en zaterdags leider zijn.
Voor ( niet betaalde ) trainers die twee 2x in de week training geven en tevens op zaterdag ook leider zijn, ontvangen een extra korting van 25 %. Deze vrijwilligers ontvangen dan een korting van 75 %.

* Nieuwe leden
Nieuwe leden mogen maximaal één maand gratis meetrainen. Dit geldt niet voor nieuwe leden die ooit eerder lid zijn geweest van een voetbalvereniging.
* Meetrainen met lager elftallen
Voor voetballiefhebbers die voor hun plezier door de week willen trainen maar niet in competitieverband op zondag willen voetballen is een optie om tegen betaling van 50 % van de seniorencontributie sportief actief te zijn bij AVV.

Teruggaaf contributie
Wanneer een speler langdurig geblesseerd raakt, dan is er een mogelijkheid om een gedeelte van de contributie terug te krijgen. Dit zal altijd gebeuren i.o.m. technische commissie en de penningmeester. Onder een langdurige blessure wordt een blessure van minimaal een half seizoen verstaan. Bij een teruggaaf van een deel van de contributie wordt de periode augustus t/m mei als grondslag gehanteerd (10 maanden). De minimaal verschuldigde contributie in geval van een langdurige blessure is gelijk aan de contributie van een steunend lid.

Afmelden lidmaatschap
Afmelden van het lidmaatschap dient bij het ledensecretariaat te gebeuren (en niet bij de leiders). Omdat de vereniging in de loop van mei de teams voor het nieuwe seizoen bij de KNVB moet inschrijven, is het belangrijk dat afmeldingen van leden tijdig voor aanvang van het nieuwe seizoen, uiterlijk 29 mei, aan het (jeugd) secretariaat worden doorgegeven.
Bij te laat afmelden (na 29 mei) in rekening te brengen bedrag
€ 25,- voor jeugdleden en € 45,- voor senioren

Wassen senioren Het centraal wassen van de (gesponsorde) shirts/tenues is niet bij de contributie inbegrepen. Dit houdt in dat de verschillende teams daarvoor een aparte bijdrage moeten leveren. Dit wordt door de teams rechtstreeks met de wasdame/heer verrekend of de tenues worden ook op toerbeurt door de spelers gewassen.

Wassen junioren Het wassen van de tenues gebeurt op toerbeurt door de ouders van de jeugdleden.

Laatste opstelling

De competitie gaat beginnen!
Zondag 23 september

Hoofdsponsors

boems jeu cafe minten assurantien

Sponsoren

 

 • Stucadoorsbedrijf Roeffen - Peeters
 • Handje Gezond
 • Cafe Boems Jeu
 • Cafetaria Hap en Stap
 • van dijck en jenneskens bestratingen
 • Paul Rongen Elektro
 • Spar van den Beuken
 • Henk Aarts
 • Jan Minten Assurantiën
 • Derix Logistics
 • John Deere
 • Erik Philipsen Bouw

                                                                                                 Copyright © AVV America